hit
counter

Връщане на продукт

Влезте в профила си и раздел "История на поръчките" изберете поръчката, в която е продукта, за който искате да упражните правото си на отказ. На реда описващ продукта има бутон (икона) "Върни", след натискането ще се зареди страница, на която може да попълните формуляр за отказ.
Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за  упражняване право на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по имейл. Формулярът може да свалите от тук:
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП 
Или да го копирате от тук:


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/