hit
counter

Ръководства за употреба
Ръководствата ще Ви помогнат да настройте своя нов часовник.
Ако не знаете с какъв механизъм е той,.можете да проверите на неговия гръб,.както е показано на картинката.

Отдолу ще намерите списък с всички часовници и механизми,
подредени по колекции:
Bahamas Sawshark SH571|SH568 - Ръководство QTM5

Caribbean Roughshark SH523 - Ръководство QTM5


Collared Sarpetshark SH572 - Ръководство QTM12


Grey Reef Shark SH477 - Ръководство QTM9


Horn Shark SH359 - Ръководство QTI2


Megamouth Shark SH543 - Ръководство QTM5


Salmon Shark SH171 - Ръководство QTM5


Salmon Shark 2 SH518 - Ръководство QTM5

 

Tawny Shark SH447|SH451 - Ръководство QTM9

 

Thresher Shark 2 SH501 - Ръководство QTM5

Basking Shark 2 SH343 - Ръководство LC2


Bluegray Carpetshark SH546 - Ръководство LE1


Eightgill Shark SH111 - Ръководство LC2


Gulper Shark SH108 - Ръководство LE1


Gulper Shark 2 SH361 - Ръководство LE1


Sawback AngelShark SH205 - Ръководство LE1


Sawback AngelShark Type B SH198|SH202 - Ръководство LE1


Whitetip Reef Shark SH486 - Ръководство LE1
Blackspot Shark SH369 - Ръководство QTI2


Blacktip Shark 2 SH394|SH396 - Ръководство QTI1


Frilled Shark SH193 - Ръководство QTM3


Gummy Shark SH371 - Ръководство QTI1


Longfin Shark 2nd Gen SH401 - Ръководство QTM3


Pacific Angel Shark 2 SH319 - Ръководство QTM4


Pacific Angel Shark SH092 - Ръководство QTI2


Requiem Shark SH207 - Ръководство QTI2


Shortfin Shark SH080 - Ръководство QTI2


Shortfin Shark 3rd Gen SH255 - Ръководство QTM4


Snapper Shark 2 SH278 - Ръководство QTM4


Swell Shark SH273 - Ръководство QTM4